21 jul Slingeland en SKB volop aan het beeldbellen

Het Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix (SKB) zijn volop aan het beeldbellen met patiënten. Afspraken vinden steeds vaker via een videoverbinding plaats, zodat patiënten niet naar het ziekenhuis hoeven te komen. In beide ziekenhuizen is de mogelijkheid tot beeldbellen versneld ingevoerd vanwege het coronavirus. Veel poliklinische afspraken in het ziekenhuis konden niet doorgaan. Een afspraak via beeldbellen is een succesvol alternatief gebleken. En beeldbellen biedt meer voordelen.

Neuroloog Pieter Vos, een van de specialisten in het Slingeland Ziekenhuis die al veel patiënten heeft gezien via beeldbellen, is enthousiast: “We wilden al langer afspraken laten plaatsvinden via beeldbellen en stonden op het punt te starten met een pilot toen het coronavirus in ons land kwam. Dat heeft alles in een stroomversnelling gebracht.”

Met het programma FaceTalk, waarmee het beeldbellen tot stand komt, kunnen artsen ook uitslagen en afbeeldingen van CT-scans, MRI-scans en echo’s laten zien aan de patiënt. “Dat is een grote meerwaarde ten opzichte van een telefonisch gesprek”, licht Vos toe. “Mijn eigen beeldscherm deel ik dan met de patiënt zodat hij hetzelfde ziet als ik.”

“Een beeldafspraak is echt een goede vervanging van een fysieke afspraak op de polikliniek”, vult Lisette Drenthen, verpleegkundig specialist Longgeneeskunde in het SKB, aan. “Ik kan bijvoorbeeld zien hoe kortademig de patiënt is of hoe vaak hij ademhaalt. En doordat je wel echt iemand ziet, kun je als zorgverlener toch een goede behandelrelatie behouden.”

Beeldbellen wordt alleen gedaan bij herhaalafspraken waarbij geen lichamelijk onderzoek nodig is. Bij een eerste afspraak in het ziekenhuis is bijna altijd aanvullend onderzoek nodig. Daarom zijn deze afspraken meestal niet geschikt om via een beeldscherm te laten plaatsvinden. Naar verwachting kan ongeveer 30% van de herhaalafspraken worden vervangen door een beeldafspraak. Een beeldafspraak wordt, net als een gewone afspraak, vergoed vanuit de zorgverzekering.

Voordelen

Een beeldafspraak bespaart de patiënt tijd en moeite. Het scheelt een rit naar het ziekenhuis en eventuele reiskosten en parkeerkosten blijven bespaard. Een afspraak kan vanaf iedere locatie waar een internetverbinding is, plaatsvinden.

De heer Barenkamp, patiënt van het SKB, deelt zijn ervaring: “Ik heb nu één beeldafspraak gehad en dat is goed bevallen. Het is fijn om de zorgverlener te zien, maar ook dat de zorgverlener jou ziet. Ik kan bijvoorbeeld wel zeggen dat het goed met me gaat, terwijl dat eigenlijk niet zo is. Bij een normale belafspraak kan zij alleen afgaan op mijn woorden, maar bij een beeldafspraak ziet zij het direct als ik lichamelijke klachten heb. Dat is een groot voordeel.”

Bijkomend voordeel voor de ziekenhuizen is dat er minder mensen naar het ziekenhuis komen en wachtruimtes minder vol raken. Dit is belangrijk om de anderhalve meter afstand te kunnen bewaren.

Makkelijk in gebruik

Het beeldbellen verloopt via het beveiligde programma FaceTalk. Patiënten die voor het eerst gebruikmaken van FaceTalk, installeren eenmalig de gratis FaceTalk-app in de App Store (iOs)  of Google Play Store (Android) op hun tablet of smartphone.

De heer Huls, patiënt van het Slingeland Ziekenhuis, heeft al meerdere keren een beeldafspraak gehad en is een tevreden gebruiker: “Het werkt heel erg makkelijk. Via een link in je mail kom je automatisch in een digitale wachtkamer. Op het tijdstip van de afspraak maakt de zorgverlener verbinding en kunnen we elkaar zien. Van tevoren krijg je een duidelijke instructie van het ziekenhuis. Het is echt heel eenvoudig.”

Bron: Fotograaf Toon Hendriks

Steeds meer zorgverleners gaan beeldbellen

Begin april zijn de poliklinieken Neurologie en Oncologische chirurgie in het Slingeland Ziekenhuis gestart met een pilot. Begin juni startte het SKB met beeldbellen op de polikliniek Longgeneeskunde. In beide ziekenhuizen plannen steeds meer zorgverleners beeldafspraken in.

In het Slingeland Ziekenhuis zijn inmiddels ook de Diabetespolikliniek, Diëtetiek, Psychologie en polikliniek Maag-, darm- en leverziekten gestart. In de zomer volgt uitbreiding met de poliklinieken Nefrologie, Oncologie, Hematologie, Endocrinologie, Longgeneeskunde, Cardiologie en Kindergeneeskunde en de afdeling Maatschappelijk werk. Andere poliklinieken volgen na de zomer.

In het SKB maken, naast de polikliniek Longgeneeskunde, ook de poliklinieken Psychologie, Revalidatiegeneeskunde, Ergotherapie en Logopedie gebruik van beeldbellen. In de zomer volgen Kindergeneeskunde, Neurologie, Chirurgie en Cardiologie. Andere poliklinieken volgen later dit jaar.

 

————————————————————————————————————————————–

Noot voor de redactie:
Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Saskia Steenbergen, woordvoerder Slingeland Ziekenhuis en het Streekziekenhuis Koningin Beatrix. Zij is te bereiken via 06 536 78 611.