11 jan Direct video bellen met FaceTalk

Met de functionaliteit direct video bellen is het mogelijk om ad hoc een videogesprek te starten tussen arts en patiënt. De arts genereert een code en geeft deze door aan de patiënt. De patiënt voert de code in op de FaceTalk applicatie en wordt dan in het videogesprek geplaatst.
Bij een spoedpost wordt er op basis van triage de urgentie van de klacht bepaald. Er wordt gekeken of de patiënt door een arts of verpleegkundige wordt behandeld. In sommige situaties is het handig dat de triagist de patiënt via video kan zien om zo een gepast zorgadvies te kunnen geven. De triagist beoordeelt aan de hand van alle informatie wat het zorgadvies is.
Direct video bellen wordt ook gebruikt door wijkverpleegkundigen die op bezoek zijn bij een patiënt thuis. De wijkverpleegkundige kan ervoor kiezen om een specialist, die op een andere locatie is, mee te laten kijken. Het voordeel van FaceTalk is dat je met een smartphone kan meedoen en niet gebonden bent tot een vaste locatie. Het scheelt voor de patiënt reistijd en de wijkverpleegkundige ontvangt direct ondersteuning van de specialist.