10 jun Het Albert Schweitzer ziekenhuis – Op afstand maar dichterbij dan ooit

De afdeling Interne Geneeskunde van het Albert Schweitzer ziekenhuis is als eerste gestart met FaceTalk videoconsulten. In de tussentijd zijn er ook andere afdelingen in het Albert Schweitzer  ziekenhuis gestart met FaceTalk. In de video spreekt internist-hematoloog Eva de Jongh over het beeldbellen met FaceTalk.

Om videoconsulten zo makkelijk mogelijk te maken voor de artsen en assistenten is er een agendakoppeling gemaakt met het HiX EPD van het Albert Schweitzer ziekenhuis. De assistent plant in de HiX agenda van de arts een FaceTalk videoconsult waarbij de arts op het moment van de afspraak alleen maar het videoconsult hoeft te starten in FaceTalk. Assistenten en artsen hoeven geen aparte agenda’s bij te houden maar plannen voortaan alle afspraken vanuit het HiX EPD.